Pravila i uvjeti prijave

Logo

Pozdrav! Zahvaljujemo na interesu za natječaj “Moje omiljeno mjesto u 36h”. Kako bismo otklonili sve nedoumice, postoje pravila i uvjeti prijave koji podrazumjevaju da ih tvoj tim prihvaća samim slanjem prijave:

1. Opći uvjeti

• Prijava podrazumijeva slanje svih traženih podataka na poveznici Naziv tima, zemlja, kontakt vođe tima, popis članova tima i poveznice na referentne radove. Možete poslati najviše do 5 poveznica koji najbolje predstavljaju vaš način rada. Žiri određuje koji timovi će biti kvalificirani za dalje sudjelovanje, a odluka će biti objavljena 1. listopada. Tim može biti sastavljen od najviše 5 članova. Na raspolaganju vam je 36h za snimanje vašega omiljenoga mjesta: oprema je osigurana, a cijeli projekt je dopušteno snimiti samo tom opremom; za post-produkciju je dozvoljen rok od 7 dana.

• Autori video-zapisa “Moje omiljeno mjesto u 36h”, kao odgovor na zadanu temu zadržavaju sva prava nad svojim radom (“Copyright”), i podrazumijeva se da autori daju pravo na uporabu njihovog imena i njihovog video-zapisa za potrebe promoviranja kampanje #CreateYourFilm. Autori takođe jamče da su oni stvarni autori video-zapisa i nositelji autorskih prava koja, za potrebe kampanje #CreateYourFilm, ustupaju tvrtkama u sastavu Refot grupe na uporabu unutar razdoblja od 3 godine, dok će svi video materijali objavljeni tijekom kampanje, nakon isteka razdoblja od 3 godine i dalje ostati na svim platformama na kojim su do tada objavljeni i neće biti izbrisani.

• Završni video radovi mogu biti korišteni na promotivnim materijalima, objavljeni ili prikazani u svezi sa kampanjom, bez naknade.

• Video-zapis koji je snimljen od strane tima, do kraja natječaja, tj. proglašenja pobjednika može biti postavljen samo i jedino na internetsku stranicu www.createyourfilm.com kao ekskluzivni sadržaj, što autori potvrđuju prihvaćanjem ovih pravila i uvjeta natječaja.

• Učesnici su suglasni da tvrtke u sastavu Refot grupe smiju snimati timove tijekom rada kao “making off” (kako je video-zapis načinjen) ili ukoliko se drugačije dogovore sa članovima tima, kako bi taj materijal mogla Refot grupacija da objavi na vlastitim kanalima, i u svrhu promoviranja projekta.

• Ukoliko bilo koja treća strana stupi u kontakt sa bilo kojom tvrtkom u sastavu Refot grupe o mogućnosti komercijalne uporabe video-rada, učesnici natječaja će biti obavješteni u svezi sa pravima na uporabu video rada.

• Natječaj se sastoji iz dvije etape. Prva etapa podrazumjeva slanje inicijalnih prijava na internetsku stranicu www.createyourfilm.com, pod temom “Moje omiljeno mjesto u 36h” sa referentnim poveznicama na dosadašnji rad, dok druga etapa podrazumjeva kvalifikaciju timova od strane stručnog žirija, nakon čega tvrtke u sastavu Refot grupe proslijeđuju timovima opremu na uporabu. Po isteku 36 sati timovi vraćaju opremu i izvode post-produkciju u skladu sa vlastitim resursima, koju moraju završiti unutar 7 dana. Učesnici natječaja mogu biti sve osobe s prebivalištem na teritoriju Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Herzegovine, Albanije i Crne Gore s navršenih 18 godina.

• Refot grupu čine tvrtke Refot B za Srbiju i Crnu Goru, Refot BH za Bosnu i Hercegovinu, Refot M za Makedoniju i Albaniju, FTG distribucija za Hrvatsku.

 

2. Tehnički uvjeti

Učesnici tijekom snimanja smiju koristiti samo i isključivo opremu koju su preuzeli od tvrtke u sastavu Refot grupe i za koju su potpisali specifikaciju, a to je oprema.

a. Preporučen odnos stranica jest 16:9 (ali ne i obavezan), minimalna rezolucija 1080p, najveća 3840 x 2160 (4k).

b. Video formati: H.264/AVC, H.265 / HEVC.

c. Format završnoga video-zapisa: mp4.

d. Duljina video-zapisa: do najviše 3 minute.

• Sve izvan navedenih vrijednosti ne ispunjava uvjete natječaja. Veličina datoteke smije biti do naviše 2GB! Dozvoljeno je koristiti isključivo:

a. vlastitu glazbu (ukoliko ste autor glazbe)

b. glazbu za koju posjedujete dozvolu za uporabu (nužno je priložiti dokaz), ili

c. glazbu sa servisa koji će naknadno biti određen, gdje možete odabrati željenu kompoziciju.

Pri odabiru programa za montažu video-zapisa nema ograničenja. Poželjno je načiniti i korekciju boja, jer će se vrednovati i estetski i tehnički kvailtet slike.

• Vođa tima se prihvaća obavezu da će montiran video-zapis na temu “Moje omiljeno mesto u 36h” poslati na dogovorenu e-mail adresu unutar dogovorenoga vremena putem uslužne platforme  “We Transfer”.

 

3. Odgovornost

• Sva nužna pozornost biti će posvećena radu sa timovima, ali tvrtke u sastavu Refot grupe ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za mogući gubitak ili oštećenje opreme, neovisno o tomu je li se to dogodilo nepažnjom učesnika, njegovih agenata, zaposlenika, ugovornih radnika ili bilo koje osobe koja snosi zakonsku odgovornost. Tim je obavezan opremu vratiti u stanju u kojemu je bila pri preuzimanju, bez ikakvih oštećenja. Vođa tima potpisuje sporazum koji će to i potvrditi, kao i odgovornost za sav odnos koji sklapa sa članovima vlastitoga tima, glumcima… i svime što obuhvaća njihov postupak snimanja, montaže ili same organizacije. Također, vođa tima potpisivanjem sporazuma potvrđuje i da će poštivati pravila i uvjete natječaja, vratiti opremu i SSD sa izvornim datotekama na njemu (koji služi samo za utvrđivanje izvornosti video-zapisa) i snimiti video rad sukladan zadanoj temi.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe ne prihvaćaju odgovornost za učesnikov nemar, okolnosti u kojima nema nikakvu kontrolu, vremenske nepogode, ozlijede pri radu, uključujući ali ne ograničavajući se time, na pad naponske mreže, računalne viruse, nedozvoljen pristup poslužitelju, ili daljnju uporabu video rada preuzetih sa društvenih mreža i zlouporabe od strane trećih osoba.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe ne prihvaćaju odgovornost za odštete ili bilo koje druge štete prouzročene od strane učesnika, kao rezultat njihovog sudjelovanja u videografskom izazovu i kampanji  #CreateYourFilm.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe ne prihvaćaju odgovornost za povredu autorskih prava koja su uključena ili su pospješila kreativnost pri izradi video rada, kao i za osobe koje se pojavljuju u samom video-zapisu; navedeno je obaveza tima. Jednako tako ne prihvaća odgovornost za snimanje objekata za koje je nužna posebna dozvola za snimanje. Učesnici se obvezuju da tvrtke u sastavu Refot grupe neće dovoditi u vezu sa bilo kakvim tužbama, akcijama i pravnim postupcima, zahtijevati bilo kakve naknade, odvjetničke troškove nastale žalbom treće strane, u svezi sa prigovorima na autorska ili bilo koja druga intelektualna prava i vlasništva koja mogu nastati kao posljedica mogućih nepravilnosti u proslijeđenim video-datotekama.

• Premda učesnici zadržavaju svoja autorska prava i druga jednaka prava na svoje prijave, tvrtke u sastavu Refot grupe i dalje ostaju nositelju prava navedenih u tekstu “Prava”.

• Ukoliko završni video-zapis bude snimljen sa nedozvoljenim postupcima i suprotno zakonima nadležne države, tvrtke u sastavu Refot grupe zadržavaju automatsko pravo diskvalifikacije tima, bez daljnjega obrazloženja (slučajevi poput prikaza droge, vjerske, rasne ili rodne diskriminacije, prostitucije, zlouporabe…)

 

4. Prava

• U cilju objavljivanja natječaja i promoviranja video formata kao umjetnosti,  tvrtke u sastavu Refot grupe zadržavaju pravo da i po isteku 3. godine objave, umnože, učine javnim, javno priopće, prikažu, otisnu, distribuiraju, prilagode i predstave pobjedničke timove, uz naziv video rada na internetskoj stranici i na društvenim mrežama, kao i na izložbama, događanjima, drugim izložbama organiziranih ili vođenih od strane tvrtki u sastavu Refot grupe i njegovih ovlaštenih agencija bez daljnje naknade ili predhodne suglasnosti učesnika/pobjednika u svrhu publiciranja kampanje #CreateYourFilm. Svi do tada objavljeni materijali, po isteku roka od 3 godine neće biti naknadno izbrisani.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe takoder zadržavaju pravo prikazivanja video-zapisa u TV formatu, TV emisijama… i takva objava ne jamči nikakvu nagradu, novčanu naknadu ili bilo koju inačicu te vrste.

• U svrhu prikazivanja radova posvećenih ovoj kampanji  #CreateYourFilm na svojim kanalima, nalozima, neki radovi mogu biti podložni promjenama u cilju formatiranja na odredenim mrežama.

• Ukoliko tvrtke u sastavu Refot grupe procjene da je došlo do povrede pravila i uvjeta natječaja i do zlouporabe na bilo koji način, tvrtke u sastavu Refot grupe zadržavaju pravo isključenja tima iz daljnjega sudjelovanja u video natječaju, kao i pravo da uskrate predaju nagrade učesniku tj. timu koji je počinio povredu pravila ili zlouporabu. Mogući razlog  jest, primjerice, uporaba opreme koju nije proslijedila tvrtka u sastavu Refot grupe.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe će prikazati uvodnike i reference na internetskim stranicama i na društvenim medijima, izložbama kao i na drugim sličnim mjestima gdje će video-zapisi biti prikazani.

• U svrhu postizanja ciljeva spomenutih u predhodnoj klauzuli, tvrtke u sastavu Refot grupe mogu:

– Prikazati najkreativnije radove u cjelini ili djelomice, na internetskim stranicama i na društvenim medijima kojima upravlja, uz dodatne grafičke efekte, zvučne efekte, ili glazbu, ili u potpunosti ili djelomice zadužiti učesnike kampanje za izradu postera, pozivnica i promotivnih letaka u svrhu promoviranja izložbe ili drugih dogadaja.

–  Učesnici se slažu da neće izraziti moralne dvojbe koji se odnose na uporabu pobjedničkih radova ili “najboljih radova” odabranih od tvrtke u sastavu Refot grupe.

• Za ostale ciljeve koji nisu navedeni iznad, uz sporazum sa učesnicima ili pobjednikom, tvrtke u sastavu Refot grupe zadržavaju neograničeno ne isključivo pravo da umnože, učine javnim, javno priopće, prikažu, otisnu, distribuiraju, prilagode i predstave najbolje pobjedničke timove, objave da su bili učesnici ili pobjednici ovoga natječaja, bez ikakve dodatne naknade.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe se obvezuju da nikada neće monetizirati dospjele video-zapise. U slučaju bilo kakvih ponuda, stupit će u kontakt sa autorima.

 

5. Ostali uvjeti

• Učesnici koji pri prijavi ne prihvate Pravila i Uvjete prijave ili ne popune prijavu sukladno navedenim zahtjevima, neće biti prihvaćeni za sudjelovanje na natječaju.

• Na ništavnost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih Pravila i Uvjeta neće utjecati valjanost ili vjerodostojnost bilo koje druge odredbe. U slučaju da je neka primjedba označena kao nevrijedeća, neprimjenjiva ili nelegalna, ova Pravila i Uvjeti ostaju na snazi i tumače se sukladno njihovim uvjetima, čak i ukoliko nevrijedeća ili neprimjenjiva primjedba ovdje nije navedena.

• Ova Pravila i Uvjeti će biti interpretirani sukladno zakonu u zemlji objave natječaja.

• Svi sporovi riješavat će se uz isključivu nadležnost suda u odgovornoj zemlji.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe, ukoliko je nužno, zadržavaju pravo izmjene nekih uvjeta, o čemu će svi učesnici prethodno biti obavješteni.

 

6. Zemlje učesnice:

• Srbija

• Hrvatska

• Makedonija

• Bosna & Hercegovina

• Crna Gora

• Albanija

 

7. Nagrade

• Nagrade su vaučeri u trgovini “Yellow Store”, u kojoj možete kupiti opremu u protu-vrijednosti od:

a. 5.000 eura za I mjesto

b. 3.000 eura za II mjesto

c. 1.000 eura za III mjesto

Nagrada publike će biti dodijeljena na osnovu glasova publike sa internetske stranice www.createyourfilm.com gdje svaka osoba ima pravo samo jednoga glasa, a početak i kraj glasovanja će naknadno biti objavljen na svim našim kanalima.

• Vaučeri se mogu iskoristiti unutar razdoblja najviše 3. meseci po dodjeli istih. Preuzimanje vaučera će biti upriličeno na završnoj priredbi kada će ujedno biti i proglašeni pobjednici. Mjesto i vrijeme održavanja će biti naknadno objavljeno. Učesniku koji nije u mogućnosti osobno sudjelovati u događaju, vaučer će biti isporučen u dogovoru s vođom tima.

• Tvrtke u sastavu Refot grupe ne snose odgovornost za način kako će tim iskoristiti osvojena novčana sredstva.