Pravila i uslovi prijave

Logo

Pozdrav! Hvala što si odlučio da saznaš nešto više o konkursu “ Moje omiljeno mjesto u 36h”. Kako bismo otklonili sve nedoumice, tu su pravila i uslovi prijave sa kojima ćemo smatrati da je tvoj tim saglasan onog trenutka kada nam budete poslali vašu prijavu:

1. Opšti uslovi

• Prijava podrazumijeva slanje svih traženih podataka na linku Naziv tima, zemlja, kontakt vođe tima, popis članova tima i linkovi ka referentnim radovima. Možete poslati najviše do 5 linkova koji najbolje predstavljaju vaš način rada. Koji tim će biti kvalifikovan za dalje učestvovanje biće odluka žirija koja će biti objavljena 1. oktobra. Tim se može sastojati najviše do 5 članova. Na raspolaganju imate 36h za snimanje vašeg omiljenog mjesta uz obezbijeđenu opremu, i korišćenje samo nje, i za post produkciju 7 dana.

• Autori videa “Moja omiljeno mjesto u 36h”, kao odgovor na zadatu temu zadržavaju sva prava nad svojim radom (Copyright), i podrazumijeva se da autori daju pravo korišćenja njihovog imena i njihovog videa za potrebe promocije kampanje #CreateYourFilm. Autori takođe daju garanciju da su zaista oni autori video rada i nosioci autorskih prava koja, za potrebe kampanje #CreateYourFilm, ustupaju Refot grupaciji na korišćenje na 3 godine, dok će svi video materijali koji budu bili objavljeni u toku kampanje, nakon isteka perioda od 3. godine i dalje ostati na svim platformama na kojim su do tad objavljeni, neće biti brisani.

• Završni video radovi mogu biti upotrijebljeni na promotivnim materijalima, objavljeni ili prikazani u vezi sa kampanjom, bez naknadne. 

• Video koji je snimljen od strane tima, do kraja konkursa, tj. proglašenja pobjednika može biti postavljen samo i jedino na web sajt www.createyourfilm.com kao eksluzivni sadržaj, što autori potvrđuju prihvatanjem ovih pravila i uslova konursa.

• Učesnici su saglasni da neko iz Refot grupacije snimi timove u toku rada kroz “making off” ili ukoliko se drugačije dogovore sa članovima tima, kako bi taj materijal mogla Refot grupacija da objavi na svojim kanalima, i koristi zarad promocije projekta.

• Učesnici konkursa biće obaviješteni po pitanju prava na korišćenje video rada ukoliko Refot grupaciju kontaktiraju bilo koja treća lica o eventualnoj opciji komercijalne upotrebe video rada.

• Konkurs se sastoji iz dvije etape. Prva etapa podrazumijeva slanje inicijalnih prijava na sajt www.createyourfilm.com, pod temom “Moje omiljeno mjesto u 36h” sa referentnim linkovima dosadašnjeg rada, dok druga etapa podrazumijeva kvalifikaciju timova od strane stručnog žirija, i tada timovi dobijaju opremu na korišćenje od strane Refot grupacije. Nakon 36h timovi vraćaju opremu i bave se post produkcijom koju sprovode u okviru svojih resursa, za koju imaju 7 dana.

• Učesnici konkursa mogu biti svi koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Herzegovine, Albanije i Crne Gore iznad 18. godina.

• U Refot grupaciju spadaju firme Refot B za Srbija i Crnu Goru, Refot BH za Bosnu i Hercegovinu, Refot M za Makedoniju i Albaniju, FTG distribucija za Hrvatsku.

 

2. Tehnički uslovi

• Učesnici u toku snimanja mogu koristiti samo, i isključivo opremu koju su preuzeli od Refot grupacije i za koju su potpisali specifikaciju, a to je oprema.

• Preporučeni odnos strana je 16:9 (ali ne i ograničavajući), minimum rezolucija 1080p, max 3840 x 2160 (4k). Video formati H.264/AVC, H.265 / HEVC. Format finalnog videa .mp4. Dužina videa, najviše do 3 minuta, sve preko toga se smatra da nije ispunilo uslove konkursa. Težina fajla naviše do 2GB! Muziku možete koristiti samo onu koju ste sami komponovali, za koju imate licencu (što nam morate poslati kao dokaz) ili muziku sa platforme koju ćemo vam naknadno poslati, gdje sami birate muzičku numeru. Što se tiče programa za editovanje, nema ograničenja. Poželjno je uraditi i kolor korekciju, jer će se vrednovati i estetski i tehnički kvailtet slike.

• Vođa tima se obavezuje da će montiran video rad na temu “Moje omiljeno mjesto u 36h” poslati na dogovorenu e-mail adresu u dogovoreno vrijeme kroz We Trasnfer. 

 

3. Odgovornost

• Sva neophodna pažnja biće posvećena radu sa timovima, ali Refot grupacija neće preuzeti nikakvu odgovornost za eventualni gubitak ili oštećenje opreme, bez obzira da li se to desilo nepažnjom učesnika, njegovih agenata, zaposlenih, ugovornih radnika ili bilo koga ko pred zakonom može biti odgovoran. Tim je obavezan da opremu vrati u stanju u kom je dobio, bez ikakvih oštećenja. Vođa tima potpisuje sporazum sa kojim će to i potvrditi, kao i odgovornost za sav odnos koji sklapa sa svojim članovima tima, glumcima… i svime što obuhva njihov proces snimanja, montaže ili same organizacije. Takođe vođa tima potpisivanjem sporazuma potvrđuje i da će poštovati pravila i uslove konkursa, vratiti opremu i SSD sa originilanim fajlovima na njemu (koji služi samo zbog utvrđivanja autentičnosti video zapisa) i snimiti video na zadatu temu.

• Refot grupacija neće biti odgovorna za učesnikovu nemarnost, situacije u kojima nema nikakvu kontrolu, vremenske nepogode, povrede na radu, uključujući ali ne ograničavajući se time na pad mreže, virus na kompjuteru, neautorizovan pristup serveru, ili dalju upotrebu video rada preuzetih sa društvenih mreža i zloupotrebe od strane trećih lica.

• Refot grupacija neće biti odgovorna za odštete ili bilo koje druge štete izazvane od strane učesnika, kao rezultat njihovog učešća u videografskom izazovu i kampanji #CreateYourFilm

• Refot grupacija ne snosi odgovornst za narušavanje autorskih prava koja su učestvovala ili dala kreativni doprinos u izradi video rada, kao i ličnosti koje se pojavljuju u samom videu, to je obaveza tima. Isto tako ne snosi odgovornost za snimanje objekata za koje je potrebna posebna dozvola za snimanje.

• Učesnici se obavezuju da Refot grupaciju neće dovoditi u vezu sa bilo kakvim tužbama, akcijama i pravnim postupcima, zahtijevati bilo kakva obeštećenja, advokatske troškove nastale žalbom treće strane a po pitanju prigovora na autorska ili bilo koja druga intelektualna prava i svojine koja mogu nastati kao posledica eventualnih neregularnosti poslatih video fajlova.

• Iako učesnici zadržavaju svoja autorska prava i druga jednaka prava na svoje prijave, Refot grupacija i dalje ostaje nosioc prava svrstanih pod “Prava Refot grupacije”

• Ukoliko finalni video bude snimljen sa nedozvoljenim radnjama i protivno zakonima nadležne zemlje, Refot grupacija zadržava automatsko pravo da diskvalifikuje tim, bez daljeg obrazloženja (poput prikaza droge, vjerske, rasne ili rodne diskriminacije, prostitucije, zloupotrebe…)

 

4. Prava 

• Sa ciljem objavljivanja konkursa i podsticanja video formata kao umjetnosti, Refot gurpacija zadržava pravo od 3. godine da objavi, reprodukuje, učini javnim, javno saopšti, prikaže, odštampa, distribuira, prilagodi, i predstavi pobjedničke timove, uz naziv video rada na web sajtu i društvenim mrežama, kao i na izložbama, događajima, drugim izložbama organizovanih ili vođenih od strane Refot grupacije i njegovih autorizovanih agencija bez dalje naknade ili prethodne saglasnosti učesnika/pobjednika zarad publikovanja kampanje #CreateYourFilm. Svi materijali koji do tada budu objavljeni, nakon proteka te 3. godine neće biti naknadno brisani.

• Refot grupacija takođe zadržava pravo da može da prikaže video radove u TV formatu, TV emisijama…i takva objava ne garantuje nikakvu nagradu, novčanu naknadu ili bilo koji ekvivalent te vrste.

• Zarad prikazivanja radova posvećenih ovoj kampanji  #CreateYourFilm na svojim kanalima, nalozima, neki radovi mogu pretrpjeti promjene zarad formatiranja na određenim mrežama.

• Ukoliko Refot grupacija procijeni da je došlo do kršenja pravila i uslova konkursa i do njegove zloupotrebe na bilo koji način, Refot grupacija zadržava pravo da isključi tim iz daljeg učestvovanja u video konkursu, uskrati isporuku nagrade učesniku tj. timu koji je izvršio kršenje ili zloupotrebu. Jedan od primjera može biti korišćenje opreme koja nije dodeljena od strane Refot grupacije.

• Refot grupacija će prikazati kredencijale na sajtu i društvenim medijima, izložbama i na drugim sličnim mjestima gdje će biti prikazani video radovi.

• U cilju postizanja ciljeva koji su napomenuti u prethodnoj klauzuli, Refot grupacija može:

• Prikazati najkreativnije radove u cjelini ili samo jedan dio na web sajtu ili društvenim mrežama kojima rukovodi, uz dodatne grafičke efekte, zvučne efekte, ili muziku, ili zaposli učesnike kampanje u potpunosti ili djelimično u pravljenju postera, pozivnica i lifleta u cilju promovisanja izložbe ili drugih događaja. Učesnici se slažu da neće izraziti moralne upite koji se odnose na upotrebu pobjedničkih radova ili “najboljih radova” izabranih od strane Refot grupacije.

• Za ostale ciljeve koji nisu gore navedeni, pored sporazuma sa učesnicima ili pobjednikom, Refot grupacija zadržava neograničeno ne ekskluzivno pravo da objavi, reprodukuje, učini javnim, javno emituje, prikaže, odštampa, distribuira, prilagodi ili predstavi “najbolje učesnike” da su bili učesnici ili pobjednici ovog takmičenja, bez ikakve dodatne nadoknade.

• Refot grupacija se obavezuje da nikad neće monetizovati prispjele video radove. Za bilo kakve ponude kontaktiraće autore.

 

5. Ostali uslovi

• Učesnici koji prilikom prijave ne prihvate Pravila i Uslove prijave ili ne popune prijavu shodno zahtjevima koji su navedeni, neće biti razmatrani za učešće na konkursu.

• Na ništavnost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih Pravila i Uslova neće uticati validnost ili vjerodostojnost bilo koje druge odredbe. U slučaju da je neka primjedba označena kao nevažeća ili neprimjenljiva ili nelegalna, ova Pravila i Uslovi ostaju na snazi i tumače se u skladu sa njihovim uslovima, čak i u slučaju da nevažeća ili nelegalna primjedba nije ovdje navedena.

• Ova Pravila i Uslovi biće interpretirani u skladu sa zakonom u zemlji objave konkursa.

• Svi sporovi rješavaće se uz isključivu nadležnost suda u odgovornoj zemlji.

• Refot grupacija zadržava pravo da promijeni neke od uslova ukoliko se za tim pojavi potreba, o čemu će svi učesnici prvo biti informisani.

 

6. Zemlje učesnice:

• Srbija

• Hrvatska

• Makedonija

• Bosna & Herzegovina

• Crna Gora

• Albanija

 

7. Nagrade 

• Nagrade su vaučeri u Yellow Store radnji, u kojoj možete kupiti opremu u protivvrijednosti od 5.000 eura za I mjesto, 3.000 eura za II mjesto i 1.000 eura za III mjesto. Nagrada publike biće dodijeljena na osnovu glasova publike sa sajta www.createyourfilm.com gdje svako ima pravo samo jednom da glasa, a početak i kraj glasanja biće naknadno objavljen na svim našim kanalima.

• Vaučeri se mogu iskoristiti najduže 3. mjeseci nakon dodjele istih. Preuzimanje vaučera biće upriličeno na završnoj ceremoniji kada će biti i proglašeni pobjednici. Mjesto i vrijeme održavanja biće naknadno objavljeno. Ukoliko učesnici ne mogu da prisustvuju događaju biće mu isporučen vaučer u dogovoru sa vođom tima.

• Kako će timovi potrošiti iznos novca na vaučeru samo je odluka tima, sa kojom Refot grupacija nema nikakvu odgovornost.